Sitemap

Chillweek.com

Národní divadlo jako laboratoř, fórum, nebo (jen) divadlo?

  • , ,
Národní divadlo jako laboratoř, fórum, nebo (jen) divadlo? -
   The event has not been updated
Diskutují: Daniel Špinar, Jana Preková, Miroslav Krobot, Jiří Havelka
Moderuje: Martin Bernátek

Chápejme národ jako bitevní pole, kde různé skupiny prosazují svá vyprávění o minulosti a budoucnosti republiky. Přívlastek národní a s ním spojená mytologie je dnes využívána k převážně pravicové politické mobilizaci proti politice Evropské unie, mimoevropským kulturám a prosazování konzervativních hodnot. Přidávají se k nim i levicové strany původně založené k propagaci solidarity bez hranic. V důsledku se „národem“ ustavuje rozdělení na ty, kdo do něj patří a ty, kdo ne. Je třeba v této situaci pojem „národního“ divadla odmítnout, nebo jej naopak kultivovat? Jak může v národním divadle zaznít hlas těch, kteří jsou bez podílu na společenské debatě?

Národní divadlo – podobně jako český či československý národ – bylo založeno jako prostředek politické a kulturní emancipace proti tehdejší německé, resp. rakouské hegemonii. Podle Masaryka bylo zároveň národní obrození útokem proti povrchnímu národovectví. Jak mají národní divadla rozvíjet hodnoty lidské důstojnosti a svobody a od čeho je třeba se emancipovat? V diskusi se dále budeme ptát: Jaký smysl a jaké cíle mají národní divadla jako kulturní střediska na začátku 21. století? Jakou základnu vytváří pro současné umění a kulturu? Jaké tradice je třeba rozvíjet a jaké zničit? A jaké příběhy v (národním) divadle dnes vytvářet?

Martin Bernátek – teatrolog, odborný asistent Katedry divadelních a filmových studií FF UP, pracovník Katedry divadelních studií FF MU a člen výboru Teatrologické společnosti.

90 minut + diskuse
v češtině bez tlumočení

❗ VSTUP ZDARMA ❗

Národní divadlo jako laboratoř, fórum, nebo (jen) divadlo?. 2017-10-03 19:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy