Sitemap

Chillweek.com

 

Most Basin Sound and Environment Workshop with Peter Cusack

  • , ,
Most Basin Sound and Environment Workshop with Peter Cusack -
   The event has not been updated
Date: September 12–13, 2015

Location: Most Basin (Horní Jiřetín, Libkovice, Most), Jezeri Chateau, Mariánské Radcice (accommodation).

Dvoudenní workshop je zaměřen na krajinu poznamenanou těžebním průmyslem v hnědouhelných povrchových dolech na Mostecku. Budeme naslouchat i pořizovat terénní nahrávky, krajinu budeme dokumentovat také fotografováním a psaním záznamů, abychom mohli následně porovnat rozdíly mezi zvukovou, obrazovou a jazykovou percepcí dané oblasti.

Program a výstupy workshopu

První den navštívíme několik míst, kde budeme nahrávat, fotografovat a mluvit se starousedlíky. Mezi místy jsou nejen samotně hnědouhelné doly, kde probíhá těžba, ale také například městečko Horní Jiřetín, které je ohroženo v důsledku prolomení těžebních limitů, zaniklá osada Libkovice, jezero u Mosti vzniklé zaplavením bývalých dolů, odkaliště elektrárny, nebo mostecký gotický kostel, zachráněný před demolicí přesunutím mimo těžební oblast.

Druhý den budeme poslouchat a rozebírat získané nahrávky a další materiály a diskutovat o možnostech jejich dalšího využití.

http://frontiers-of-solitude.org/cs/lignitova-mracna-zvukovy-a-environmentalni-workshop

The two-day workshop will focus on the sound environments around the brown coal industry in Most Basin (North Bohemia). We will use both listening and making field recordings. We will also use photography and writing to compare the differences between the sound, visual and language perspectives on the area.

Program and workshop outcomes: Day 1: We will visit a number of local places to record, photograph and talk to people there. The places including the coal face of a mine where the machines are working, the village of Horní Jiretin that is under threat of disappearance because of mine expansion, Libkovice that disappeared because of mine expansion, lakes created by mining and the church at Most, which, some decades ago, was moved from it’s original location to save it from demolition.

Day 2: After the visits we will discuss the material recorded and how they could be used creatively in the future.

Lecturer: Peter Cusack
Peter Cusack works as a field recordist with a special interest in environmental sound and acoustic ecology. Projects include community arts, researches into sound and our sense of place and documentary recordings in areas of special sonic interest (Lake Baikal, Siberia). His project Sounds From Dangerous Places explores soundscapes at sites of major environmental damage - Chernobyl exclusion zone; Caspian oil fields; UK nuclear sites. He initiated the Favourite Sound Project in London 1998. It aims to discover what people find positive about their everyday sound environment and has since been carried out in Beijing, Berlin, Brussels, Chicago, Prague and Birmingham. He lectures in Sound Arts & Design at the London College of Communication and is currently a DAAD artist in residence in Berlin.
http://www.crisap.org/, http://www.petercusack.org/

Organiser: Skolská 28 Gallery (DEAI/Setkání)
The workshop is part of a bigger, transnational project called Frontiers of Solitude (www.frontiersofsolitude.org), supported by a grant from Iceland, Lichtenstein and Norway.

Equipment to bring: sound recorder, microphone, good shoes, rain coats, sleeping bag

Further information: For further information please contact Miloš Vojtěchovský: milos@skolska28.cz

Registration: The number of participants is limited (max. 15)

Most Basin Sound and Environment Workshop with Peter Cusack. 2015-09-12 11:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy