Sitemap

Chillweek.com

Milníky stříbrného věku ruské literatury

  • , ,
Milníky stříbrného věku ruské literatury -
   The event has not been updated
Milé a milí,

pokud chcete proniknout do tajů bohémského období ruské literatury, pro které se vžil název "stříbrný věk", navštivte další z našich přednášek, která se kromě literatury věnuje i politickým a historickým okolnostem této zajímavé epochy.

Přednášejícím je doc. Josef Dohnal z Ústavu slavistiky na FF MU. Akce se koná v pátek 17. března od 13.00 v učebně 7 (není nutné se účastnit celé přednášky, která je řazena v několika po sobě jdoucích blocích).

A o čem si budeme povídat?

- situace v Rusku a v ruské literatuře na přelomu 19.-20. století
- umělecké směry přelomu 19. a 20. století
- zásadní události života ruské společnosti na počátku 20. století
- hodnotový zlom v evropské a ruské kultuře na konci 19. a na počátku 20. století
- rusko-japonská válka, I. světová válka, revoluce roku 1917 a občanská válka - jejich dopad do kulturní sféry
- ruská literatura a její situace ve 20. letech 20. století v Rusku a v Evropě
- snahy o podřízení ruské literatury ideologickým a mocenským zájmům nového režimu, socialistický realismus

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Milníky stříbrného věku ruské literatury. 2017-03-17 14:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy