Sitemap

Chillweek.com

Michaela Fišerová: Vladař neumírá │přednáška

  • , ,
Michaela Fišerová: Vladař neumírá │přednáška -
   The event has not been updated
Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Michaela Fišerová: Vladař neumírá: Politická rétorika moderních mumií a fotografií

25/5/2017 od 18 hodin

Přednáška představuje tezi, podle které moderní politická reprezentace vladaře využívá rétoriku metonymie na to, aby generovala "magické" relikvie dvojího typu: fotografie (obrazy schopné trvale zastavit okamžik viditelného dění) a mumie (těla, která po smrti nepodléhají rozkladu). Autorka srovnává metaforičnost sochy a portrétu na jedné straně s metonymičností moderní mumie a fotografie na druhé straně, aby ukázala jejich odlišné rétorické působení: zatím co metafora dává vladaři hyperbolizované atributy (reprezentuje jeho imaginární hrdinské vlastnosti, koncentrované v kulturním gestu), metonymie mu dává sílu věčné přítomnosti (sprostředkuje nám nepřetržitý kontakt s jeho viditelnou existencí). Právě díky metonymii je relikvie, "autentický" existenciální ostatek vladaře, schopna vyvolat představu jeho kontinuální viditelné přítomnosti, která vzdoruje působení času. V tomto ohledu jsou fotografie i mumie moderními kulturními artefakty, které čas "zastavují", "poroučí" mu. Jejich prostřednictvím moderní vladař dosahuje imaginární nesmrtelnost, "věčnost".

Z cyklu autorských přednášek Ikonokracie; aneb obrazy ve službách moci, obraz jako moc. Akci připravuje Ladislav Zářecký, student Filosofické fakulty oboru Základy humanitní vzdělanosti - estetika.
___________________________________________________

Klíšská 1101/129a, 40096 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K1, K2)
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27
zastávka Klíše – lázně

Otevřeno: ÚT – SO 10-18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodné programu naleznete na www.duul.ujep.cz, a facebooku.
Kontakty: duul@ujep.cz, +420 475 285 188

Michaela Fišerová: Vladař neumírá │přednáška. 2017-05-25 19:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy