Sitemap

Chillweek.com

Mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht ! / Ivan Pinkava v GVUO

  • , ,
Mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht ! / Ivan Pinkava v GVUO -
   The event has not been updated
**PŘEDNÁŠKA FOTOGRAFA IVANA PINKAVY**
Fotograf Ivan Pinkava bude hovořit o svém výběru jednoho díla ze
sbírek GVUO a nejen o něm.

Druhý obraz, který vybral Ivana Pinkava je od Bartholomea Sprangera - Sv. Šebastián (před rokem 1610)
a bude v ostravském Domě umění k vidění od 22.2. - 26.3.2017

Jako druhý v pořadí byl ze sbírek GVUO vybrán obraz Bartholomea Sprangera, Sv. Šebestián. Dílo vybral fotograf Ivan Pinkava v přímé souvislosti se svou vlastní tvorbou.
Petr Vaňous v knize Remains napsal: „Fotografické dílo Ivana Pinkavy je především kritickou referencí o stavu lidského ducha u jedince tzv. západní kultury. Autor jde po jeho kulturní podstatě, proto nabízí jistá zobecnění, ke kterým užívá jako prostředníky
všeobecně srozumitelné kulturní kódy Západu. Rozkládá však
jejich konvenční platnost ve prospěch možných proměn. Vytváří
sled tezí o identitě a pochybách ‚člověka Západu‘, který prochází
dějinnými zkušenostmi – krizemi, vzestupy a pády, aby se vždy
vracel k všeobecně platným pravidlům všelidské existence, jejichž
přesné pojmenování se vymyká, zdá se, našim možnostem.“
Než bude postavena nová budova Galerie výtvarného umění v Ostravě, budete se pravidelně setkávat s díly, která vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy jednoho díla.

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava
KONTAKT:
T: + 420 596 115 425
www.gvuo.cz
9. 3. 2017
17.00 h
VSTUP ZDARMA

Mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht ! / Ivan Pinkava v GVUO. 2017-03-09 18:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy