Sitemap

Chillweek.com

 

Médium: výstava > Faktum jako exponát

  • , ,
Médium: výstava > Faktum jako exponát -
   The event has not been updated
bitte scrollen sie nach unten für deutsch übersetzung
---------------------------------------------------
milí lidé!*
faktum** jako exponát***
je téma, které bychom**** rádi probrali na symposionistickém symposiu*****, jež se uskuteční o víkendu 4.-6. listopadu 2016****** v kkm*******.

očekáváme následující krátká přednesení********:
-johann moser*********: koláž z haraburdí jako architektonický komponent
-abbé libansky**********: soukromá archeologie jako veřejné umění
-susanne winkler***********: od Romů k sexu: ke dvěma výstavám Muzea města Vídně
-anna resch / sebastian jobst************: nález jako umělecké dílo
-anna soucek*************: šum jako výtvarné umění
-andrea gogová**************: factumfictio: neviditelná města
-jakub kopec***************: architektura událostí
-diana cencer-garafová****************: jaká je povaha reality
-jan tabor*****************: poznámka k pojmům faktum a exponát – uvedení k tématu symosia
-ladislav seidl******************: všednodennost a kulturní (politika)
-petra hlaváčková, tomáš hlaváček*******************: výstava jako faktum: když máš práci, máš všechno/ film
-barbora benčíková********************: intimita jako exponát
-šárka svobodová, jaroslav sedlák, marie lukáčová, jakub roček*********************: myslivna jako exponát / film, instalace
-lucie valdhansová**********************: dům jako exponát

těšíme se na vaši návštěvu! ***********************
_______________________________________________________
poznámky pod čarou:
*) toto je pozvánka v přípravě
**) faktum jako předmět i fakt, také ve smyslu vyjádření o skutečnosti nebo události
***) exponát ve smyslu výstavního exempláře na umělecké výstavě
****) pořadatelé: 4AM brno, fea vídeň, kkm mikulovice. jde o pokračování cyklu symposií 4AM – médium: výstava
*****) nejde o pleonasmus: “symposionistický” představuje specifickou, hravou a kulinářskou formu symposia
******) 4. 11. předzasedání v 16 hodin, 5. 11. hlavní zasedání od 10 hodin, 6. 11. 2. uvedení do problematiky od 10 do 14.30
*******) zkratka pro “kunstkolchoz mikulovice”, který se nachází cca 15 km severně od znojma
********) doplatky přednášejícím nejsou úplné
*********) architekt a umělec, bmw architekten vídeň
**********) umělec, vídeň
***********) historička, vídeň
************) historik/čka umění a architektury, vídeň
*************) radiopublicistka a kulturní teoretička, vídeň
**************) designérka a grafička, bratislava
***************) architekt, brno
****************) umělkyně, bratislava
*****************) teoretik architektury, vídeň
******************) kulturní pracovník, jihlava
*******************) dokumentaristé, brno
********************) historička umění, brno
*********************) historička umění a architekt, brno, umělkyně a umělec, praha
**********************) historička umění, brno
***********************) další informace: 0043650 212 54 64

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
liebe leute!*
faktum** als exponat***
ist das thema, das wir**** auf auf dem symposionistischen symposium***** bereden wollen, das am wochenende 4.- 6. november 2016****** in der kkm******* abgehalten wird.

wir erwarten folgende kurzvorträge********:
- johann moser*********: echtding-collage als architekturkomponente
- abbé libansky**********: privat-archeologie als öffentliche kunst
- susanne winkler***********: von roma zu sex: zu zwei ausstellungen im wien museum
- anna resch / sebastian jobst************: der fund als kunstwerk
--anna soucek**************: geräusche als bildende kunst
- andrea gogova**************: factumfictio: invisible cities
- jakub kopec***************: architektur des geschehens
- diana cencer-garafová***************: what ist he nature of reality
- jan tabor****************: anmerkungen zu den begriffen faktum und exponat – einführung zum thema des symposiums
- ladislav seidl*****************: alltag und kultur(politik)
- petra hlaváčková, tomáš hlaváček*******************: ausslettlung als faktum: wenn du eine Arbeit hast, hast du alles / film
- barbora benčíková********************: die intimität als exponat
- šárka svobodová, jaroslav sedlák, marie lukáčová, jakub roček*********************: myslivna als jako exponat / film, instalation
- lucie valdhansová**********************: das haus als exponat


wir freuen uns auf deinen/eueren besuch!******************
_______________________________________________________
anmerkungen:
*) dies ist eine vorbereitende voreinladung
**) faktum als tatsache, auch im sinn von gegenstand als träger einer aussage über eine tatsache oder ein ereignis
***) exponat im sinn von schaustück in einer kunstausstellung
****) veranstalter: 4am brno, fea wien und kkm mikulovice
*****) kein pleonasmus: symposionistisch bedeutet eine spezifische, spielerische und kulinarische form des symposiums
******) 4.11. vortagung ab 16 uhr, 5.1. haupttagung ab 10 uhr, 2. einführung in die problematik von 10 bis 14.30.
*******) abkürzung von „kunstkolchose mikulovice“, die kunstkolchose befindet sich ca. 15 km nordwärts von znaim entfernt.
********) kunstkolchose mikulovice, 15 km nordwärts von znaim/znojmo
*********) die aufzählung der vortragenden ist nicht vollständig
**********)architekt und bildender künsler, bwm architekten wien
***********) bildender künstler wien
************) historikerin wien
*************) kunst- und architekturtheoretiker/in, wien
**************) radiojournalistin und kulturtheoratikerin, wien
***************) desingerin und grafikerin, bratislava
****************) architekt, brno
*****************) bildende künstlerin, bratislava
******************) architekturtheoretiker, wien
*******************) kulturpraktiker, jihlava
*******************) dokumentaristen, brno
********************) kunsthistorikerin, brno
*********************) kunsthistorikerin und architekt, brno, künstlerin und künster, praha
**********************) kunsthistorikerin, brno
********************) weitere informationen: 0043650 212 54 64----------------------------------------------------------------------------------MÉDIUM VÝSTAVA: FAKTUM JAKO EXPONÁT
symposium
Mikulovice u Znojma
4.-6. 11. 2016
4AM Fórum pro architekturu a média
prahavbrne.cz, forum4am@gmail.com
f. e. a. – forum experimentelle architektur wien
finanční podpora: Nadace české architektury

Médium: výstava > Faktum jako exponát. 2016-11-04 17:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy