Sitemap

Chillweek.com

Last singing in year 2014 in FRIENDS

  • Bartolomějská 11, Prague, Czech republic
Last singing in year 2014 in FRIENDS - Prague
   Last updated 2 january 2015 at 14:05
Poslední zpívání v roce 2014 ve FRIENDS
Pojďte společně s námi přivítat rok 2015, jak jinak než svým zpěvem! Nemusíte už déle čekat, tanec, zpěv a výborné drinky připravené s láskou, protože když něco končí, tak přece něco nového začíná. Pojďme společně předat ten pocit otevřenosti, odvahy a lásky i roku 2015, aby se ta naše patnáctiletá slečna v 21. století necítila tak sama! Všechno nejlepší nejen jí, ale i Vám!

Last singing in year 2014 in FRIENDS
Come with us to welcome 2015 otherwise than with your singing! Don´t wait longer, dance, sing and awesome drinks, which we are preparing for you with love. Because if something finish, something new can start. Let´s go together overgive the feelings of openness, courage and love to year 2015. Just because that our fifteen years old lady in 21th century doesn´t feel so much alone! All the best for her and for you too!

Last singing in year 2014 in FRIENDS. 2014-12-30 23:00:00 - Friends Prague.
Attending: 10 (men: 60%, women: 40%)
View this event on Facebook!  Click here

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy