Sitemap

Chillweek.com

Konfrontace/Proláže vol.8

  • , ,
Konfrontace/Proláže vol.8 -
   The event has not been updated
Přijďte se podívat, pohovořit či se nechat inspirovat! Prezentace tanečního výzkumu na téma barvy. Výzkum působení barev na lidskou psychiku. Na pohyb a existenci tanečníka na scéně. Na lidské vyjádření. Výzkum spolupráce výtvarníků a tanečníků osvobozených z uměleckých norem a nor. Ochutnejte magii barev – masek.


V rámci dvouletého víceoborového výzkumu na téma barvy a jejich ovlivňování psychického naladění a fyzického tonusu performera/výtvarníka. Jak barvy ovlivňují taneční/výtvarný projev? Hledání nového bezbariérového komunikačního kanálu/antropologické konstanty v barvách.


tanec:
Lolita Karpenka, Lucie Palonciová, Aneta Fodorová, Kateřina Eva Lanči

světla:
Jan Dluhoš

Konfrontace/Proláže vol.8. 2016-05-29 20:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy