Sitemap

Chillweek.com

 

Konference o díle Adrieny Šimotové

  • , ,
Konference o díle Adrieny Šimotové -
   The event has not been updated
U příležitosti devadesátého výročí narození Adrieny Šimotové, jedné z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění posledních šesti desetiletí, připravil Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna spolu s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Katedrou teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze mezioborovou konferenci, která má připomenout její tvorbu. Konferencí chceme podpořit kontinuitu interpretace díla a životního působení Adrieny Šimotové i aktualizaci a rozšíření stávajících interpretačních perspektiv o výkladové možnosti spojené s filosofií i současnou teorií a historií umění. Naším záměrem je přispět k výraznějšímu uplatnění hledisek a s nimi souvisejících možností, jež přináší filosofické myšlení doby, ve které Adriena Šimotová žila a působila. V oborech teorie a historie umění se soustředíme na kulturněhistorické souvislosti autorčiny tvorby, základní principy její tematiky a výrazových forem, ve kterých a s nimiž pracovala, a ohlas jejího výtvarného díla v českém či československém kulturním kontextu a v zahraničí. Na konferenci vystoupí mimo jiných prof. Miroslav Petříček, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF Univerzity Karlovy; doc. Miloš Ševčík, Ph.D., vedoucí katedry estetiky FF Univerzity Karlovy; prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., vedoucí Katedry výtvarné výchovy PF Masarykovy Univerzity v Brně; MgA. Milena Kalinovská, ředitelka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze; doc. PhDr. Milena Slavická, historička umění; Mgr. Pavel Brunclík, spolupracovník Adrieny Šimotové, kurátor, editor, Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna; Mgr. Jana Geržová, historička, kritička a kurátorka, Bratislava; doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., literární historik, komparatista, Ústav románských studií FF Univerzity Karlovy; Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy; Viktor Pivovarov, malíř; Markéta Othová, výtvarná umělkyně; Olga Sommerová, filmová režisérka, a další.
Doprovodným programem konference je soutěž studentských prací, jejichž obecným tématem je osobnost, tvorba a životní působení Adrieny Šimotové. Soutěž je určena studentům doktorských, magisterských i bakalářských studijních programů se zaměřením především (nikoli pouze) na dějiny a teorii umění, filosofii, estetiku, výtvarnou a galerijní pedagogiku (…). Více informací o soutěži získáte na facebookových stránkách Nadačního fondu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna https://www.facebook.com/NFASJJ. Další informace o konferenci budou postupně dostupné na těchto webových stránkách Nadačního fondu Adrieny Šimotové a Jiřího Johna http://simotova-john.org/.

Termín konání: 24.–25. listopadu 2016
Místo konání: Vlastenecký sál, historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

Záštitu převzali
J. E. Charles Malinas, velvyslanec Francie v České republice
Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

Podorobnější informace: http://fhs.cuni.cz/FHS-1001.html?event=14061&lang=cz

Konference o díle Adrieny Šimotové. 2016-11-24 11:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy