Sitemap

Chillweek.com

Komentovaná procházka sídlištěm

  • , ,
Komentovaná procházka sídlištěm -
   The event has not been updated
Lidé, pěšiny, větráky kolektorů, klepadla, věšáky na prádlo, hradby paneláků. To je duch sídliště. Komentovaná vycházka po sídlišti Černý Most se zaměří na pro někoho možná neviditelné a opomenuté prvky panelákové každodennosti.

Výklad a diskuse se zaměří na povázanost společenského prostředí s materiální podobou zdejšího prefabrikovaného urbanismu. Se všemi milovníky socialistické bytové výstavby se sejdeme v 19:00 u konečné stanice metra Černý Most (u fontány) odkud se pozvolna vydáme objevovat nenápadné projevy kooperace člověkem a jeho prostředí.

Procházka bude zakončena v Plechárně, kde proběhne hlavní program večera - divadelní představení "Zářící město”.
https://www.facebook.com/events/1472600482759511/

26.4. a 27.4. sraz vždy v 19:00 u metra ČM u fontány

Komentovaná procházka sídlištěm. 2017-04-26 20:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy