Sitemap

Chillweek.com

Kolokvium Právo proti domácímu násilí

  • , ,
Kolokvium Právo proti domácímu násilí -
   The event has not been updated
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na kolokvium
Právo proti domácímu násilí

Datum konání: 16. května 2016 od 16:40 – 18:10
Místo konání: místnost 025 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

Program:
• Implementace specializace na domácí násilí v ČR
Mgr. Vladimír Vedra, Policie ČR & Bílý kruh bezpečí, z. s.

• Právní ochrana dítěte před domácím násilím
JUDr. Nikola Vinopalová, Právnická fakulta MU & Okresní soud v Pardubicích

• Evropská legislativa na ochranu proti domácímu násilí
JUDr. Jana Klesniaková, Právnická fakulta MU

• Domácí násilí v judikatuře ESLP a vybrané poznatky z advokátní praxe
Mgr. Milan Palásek, Právnická fakulta MU & advokátní koncipient

Na workshopu dále vystoupí studenti předmětu MV802K Právo proti domácímu násilí s esejí na vybraná témata a studenti doktorského studijního programu.

Organizačně zaštiťuje a odborně garantuje:
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Vitoulem

Moderuje:
Mgr. Milan Palásek

Z kapacitních důvodů místnosti Vás zdvořile žádáme o případné oznámení Vaší zamýšlené účasti na mail palasekmilan@gmail.com.

Kolokvium Právo proti domácímu násilí. 2016-05-16 17:40:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy