Sitemap

Chillweek.com

Kino Przemian – Pokazy filmowe | Festiwal Przemiany 2016

  • , ,
Kino Przemian – Pokazy filmowe | Festiwal Przemiany 2016 -
   The event has not been updated
/PL
Od filozoficznych esejów na temat natury czasu po intymne świadectwa miłości, pasji do sztuki i walki ze współczesnymi chorobami. Przygotowany przez Against Gravity przegląd filmowy to wielowątkowa opowieść o ludziach zmagających się z własną biologią i próbujących odnaleźć się w świecie wypełnionym technologią.
Partner: Docs Against Gravity

Więcej informacji na temat #festiwalprzemiany:
FB: Festiwal Przemiany
WWW: http://festiwalprzemiany.pl/


[Kiedy?]:

2 września, od godz. 14.00
3 września, od godz. 12.00
4 września, od godz. 12.00

Wstęp wolny!
Aby obejrzeć filmy, nie trzeba się rejestrować. Wystarczy przyjść do sali kinowej,
(piętro 1, naprzeciwko kawiarni festiwalowej)


[Repertuar]:

"Taniec z Marią"
(reż. Ivan Gergolet, Włochy / Argentyna / Słowenia, 2014, 74’)
Maria Fux to 90-letnia argentyńska tancerka. We własnym studiu w sercu Buenos Aires pomimo podeszłego wieku nadal tańczy i uczy tańca, zachwycając elegancją i energią młodej tancerki. W jej zajęciach uczestniczą ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk, w tym kobiety i mężczyźni z rozmaitymi rodzajami fizycznego i psychicznego upośledzenia. Każdy ma tu szansę rozwinąć swój własny sposób ekspresji i bez względu na wiek i kondycje, odnaleźć w sobie talent tancerza. Na zajęciach każdy zmaga się z najtrudniejszym w życiu zadaniem: toczy walkę z własnymi ograniczeniami, o których zresztą często nie ma nawet pojęcia.
PIĄTEK, 2 września, godz. 14.00
SOBOTA, 3 września, godz. 16.30

"Natural Disorded"
(reż. Christian Sønderby Jepsen, Dania, 2015, 98’)
Jacob Nossell to 27-letni student dziennikarstwa i satyryk cierpiący na porażenie mózgowe. Ma trudności z koordynacją mowy i ruchów ciała, cierpi na sztywność i skurcze mięśni, ale pod względem umysłowym jest na równi z kolegami. I na tym polega problem. Jest zbyt inny od reszty, aby ta zaakceptowała go jako normalnego, a zbyt normalny, aby móc zaakceptować proponowany mu w społeczeństwie los. Jak zatem można zdefiniować pojęcia normalności i inności? Film dokumentuje postać uwięzionego w nie do końca sprawnym ciele zdrowego psychicznie człowieka, który chce zrozumieć swoje przeznaczenie, pokazać, że jego życie jest coś warte.
PIĄTEK, 2 września, godz. 15.30
NIEDZIELA, 4 września, godz. 17.30

"Szwedzka Teoria Miłości"
(reż. Erik Gandini, Szwecja 2015 , 76’)
W 1972 roku w Szwecji partia socjalistyczna opublikowała manifest „Family of the Future”, nakreślających wizję świata wolnych, równych ludzi, w którym znikną wszelkie więzy zależności ekonomicznej. Kobiety miały wyzwolić się spod władzy mężczyzn, starsi nie musieli już polegać na dobrej woli dorosłych dzieci, a najmłodsi zyskiwali pełnię praw i opiekę państwa. Reżyser przygląda się dzisiejszej Szwecji i pokazuje wielowymiarowe konsekwencje wprowadzenia wywiedzionych z ducha 1968 roku rozwiązań. Okazuje się, że niezależność ma swoją ciemną stronę. Dziś aż jeden na czterech Szwedów umiera samotnie, a zdarza się, że ciała samotnie zmarłych znajdowane są dwa lata po ich śmierci.
PIĄTEK, 2 września, godz. 17.30
SOBOTA, 3 września, godz. 18.00

"Koniec Czasu. Wszystko zaczyna się teraz"
(reż. Peter Mettler, Kanada / Szwajcaria, 2012, 109’)
„Koniec czasu. Wszystko zaczyna się teraz" jest nie tylko obrazem oszałamiającym wizualnie, lecz przede wszystkim bogatym we wnikliwe przemyślenia na temat natury czasu. Mettler kieruje się raczej intuicją, a nie naukowymi obserwacjami. Pokazuje, że czas jest konceptem, który pozwoliliśmy sobie narzucić – istnieją przecież inne metody patrzenia, mierzenia i doświadczenia czasu, oparte wcale nie na tradycyjnym zegarze i giełdowym dzwonie. W drodze poprzez świat i czas Mettler odnajduje niesamowite połączenia pomiędzy pozornie oddalonymi od siebie rzeczami: wzory malowideł w świątyni buddyjskiej przypominają kolorowy układ kręgów w tunelu CERN-u pod Genewą.
PIĄTEK, 2 września, godz. 19.30
SOBOTA, 3 września, godz. 12.00

"Nie opuszczaj mnie"
(reż. Jin Mo-young, Korea Płd., 2013, 86’)
98-letni Jo Byeong-man i 89-letnia Kang Kye-yeol są małżeństwem od 76 lat. Mieszkają w górskiej wiosce Hoengseong w prowincji Gangwon w Korei Południowej. Spłodzili razem dwanaścioro dzieci, pogrzebali szóstkę z nich, ale ich relacja wciąż pełna jest młodzieńczej radości i czułości. Bliźniaczo podobne stroje, które noszą, codzienne żarciki, jakimi się raczą, ale przede wszystkim ogromna miłość uczyniły z nich bohaterów koreańskiej telewizji, a powstały w konsekwencji film pełnometrażowy stał się największym sukcesem komercyjnym w historii południowokoreańskiego kina dokumentalnego.
SOBOTA, 3 września, godz. 14.30
NIEDZIELA, 4 września, godz. 19.30

"Nie zapomnij mnie"
(reż. David Sieveking, Niemcy, 2012, 88’)
David Sieveking portretuje swoją matkę, która – jak miliony ludzi w Europie – zapada na chorobę Alzheimera i powoli zapomina o świecie, w którym żyje. Ale, jak twierdzi reżyser, choć traci pamięć, nie traci poczucia humoru.
Rodzice Davida byli w latach 60. XX wieku aktywnymi członkami ruchów studenckich i żyli w tzw. „otwartym związku". Teraz ich miłość zostaje poddana testowi. Zmiany, które przyniosła choroba matki, zmuszają rodzinę do przepracowania stosunków, jakie panują wewnątrz rodziny, ujawnienia ukrytych dotąd konfliktów i nieporozumień, a przede wszystkim znalezienia dla nich rozwiązań.
SOBOTA, 3 września, godz. 20.00

"Marzenia o DNA"
(reż. Bregtje van der Haak, Holandia, 2015, 53’)
Chiński Instytut Genetyki to wiodąca placówka naukowa, w której 4000 młodych, doskonale wykształconych i płynnie mówiących po angielsku naukowców testuje DNA na roślinach, ludziach i zwierzętach. Prowadzą międzykomórkowe badania nad relacją między ludzkim kodem DNA i IQ. Chodzi o odnalezienie genów, które odpowiadają za bycie geniuszem i determinują specyficzne mentalne oraz fizyczne cechy u dzieci. Celem tych badań jest stworzenie świata, w którym dowolnie będzie można sterować ludzkim IQ, planując płeć i zdolności dzieci, a ludzie i zwierzęta z łatwością będzie można klonować.
NIEDZIELA, 4 września, godz. 12.00

"Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci"
(reż. Werner Herzog, USA, 2016, 97’)
Werner Herzog, niestrudzenie odkrywający zakamarki ludzkiego ducha, w najnowszym filmie bierze się za internet. Podróż zaczyna od samych źródeł – znajdujemy się w pokoju na Uniwersytecie Kalifornijskim, skąd w 1969 roku został wysłany pierwszy e-mail. Według wielu badaczy ludzkość weszła wtedy w nową erę – erę cyfrową. Herzog w charakterystycznym dla siebie, zarazem ciepłym i ironicznym stylu przygląda jej się na wszelkie sposoby. Nie popada przy tym ani w przesadną rozpacz na skutek słuchanych apokaliptycznych wizji, ani w uwielbienie dla oplatającej świat sieci.
NIEDZIELA, 4 września, godz. 13.30

"Skazani na ADHD"
(reż. Erlend E. Mo, Dania/ Norwegia, 2013, 87’)
ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, który jest najpowszechniejszym zaburzeniem psychicznym diagnozowanym obecnie u dzieci. Bohaterami filmu jest trójka dzieci cierpiących na ADHD: Wiktor, Martine i Marino chodzą do normalnej szkoły, ale do specjalnej klasy, w której prowadzony jest program alternatywnego sposobu leczenia ADHD. Oparty jest on nie na typowej medycznej diagnozie i lekach, lecz na próbie poznania i zrozumienia wyzwań i szans, jakie rodzi indywidualna natura tych chorych dzieci. Co prawda wymaga to dużego zaangażowania nauczycieli i rodziców, ale już po roku gwarantuje wyraźny postęp, co pozwala rodzicom i nam wszystkim spojrzeć na tę chorobę w zupełnie inny sposób.
NIEDZIELA, 4 września, godz. 15.30

Zapraszamy!


/ENG
From philosophical essays on the nature of time to intimate testimonies of love, passion for art and combating contemporary diseases – the review programme, prepared by Against Gravity, is a story of many themes about people struggling with their own biological physicality and trying to find a place in the technology-driven world.
Partner: Docs Against Gravity

More about #festiwalprzemiany:
FB: Festiwal Przemiany
WWW: http://festiwalprzemiany.pl/

[When?]:
2 September, from 2 p.m.
3 September, from 12 p.m.
4 September, from 12 p.m.

Free admission


"Dancing with Maria"
(dir. Ivan Gergolet, Italy/ Argentina/ Slovenia, 2014, 74’)
Maria Fux is a 90-year-old Argentinian dancer. She has her own dance studio in the heart of Buenos Aires, where – despite her old age – she still practices and teaches dancing, which leaves people amazed with her grace and the energy typical for a much younger person. She conducts classes for people of different ages and backgrounds, men and women alike, with various types of physical disabilities. When dancing, each of them struggles with the hardest task in life: the fight with own limitations – very often limitations they are even unaware of.
Fri 2:00 p.m.
Sat 4:30 p.m.

"Natural Disorded"
(dir. Christian Sønderby Jepsen, Denmark, 2015, 98’)
Jacob Nossell is a 27-year-old student of journalism and a comedian suffering from cerebral palsy. The film documents a struggle of a psychically healthy person imprisoned in a not-so-healthy body, who wants to understand his destiny and show that his life is worth something.
Fri 3:30 p.m.
Sun 5:30 p.m.

"The Swedish Theory of Love"
(dir. Erik Gandini/, Sweden, 2015, 76’)
In 1972 in Sweden, the Socialist Party published a manifesto entitled „Family of the Future”, in which they presented a vision of the future with independent and equal people in the world devoid of any economic dependence. Today it turns out that independence also has a dark side: almost 25% of Swedish citizens die in loneliness. It seems that the state is able to provide them everything except for the possibility to be with other people.
Fri 5:30 p.m.
Sat 6:00 p.m.

"The End of Time"
(dir. Peter Mettler, Canada/ Switzerland, 2012, 109’)
The end of time. The director shows that time is just an idea that we allowed to be imposed on us – and that there are other methods of looking at time, measuring and experiencing it based on something different than the traditional clock and the Stock Exchange bell.
Fri 7:30 p.m.
Sat 12:00 p.m.

"My Love, Don’t Cross That River"
(dir. Jin Mo-young, South Korea, 2013, 86’)
The biggest commercial success in the history of South Korean documentary cinema. 98-year-old Jo Byeong-man and 89-year-old Kang Kye-yeol have been married for 76 years. They live in a mountain village Hoengseong, in the Gangwon province of South Korea. The wife gave birth to 12 children, they have already buried six of them but their marital relationship is still full of youthful joy and tenderness.
Sat 2:30 p.m.
Sun 7:30 p.m.

"Forget Me Not"
(dir. David Sieveking, Germany, 2012, 88’)
David Sieveking presents a portrait of his mother, who – as millions of people in Europe – suffers from the Alzheimer disease and slowly forgets the world we’re living in. Changes which the mother’s illness inevitably brings about force the whole family to go through the relations between the family members, to reveal conflicts and animosities that have so far been deeply hidden, and, above all, to try to find solutions to them.
Sat 8:00 p.m.

"DNA Dreams"
(dir. Bregtje van der Haak, Holand, 2015, 53’)
The Institute of Genetics and Developmental Biology is a leading research facility, which employs 4000 young, perfectly educated, English-fluent scientists, who test DNA on plants, people and animals. The aim of this research is to create a world where we will be able to freely alter and adjust the human IQ, plan the sex and talents of a future child, as well as clone people and animals without any problems.
Sun 12:00 p.m.

"Lo and Behold, Reveries of the Connected World"
(dir. Werner Herzog, USA, 2016, 97’)
In his latest film, Werner Herzog looks at the development of the Internet. The journey starts in a room at the University of California, where in 1969 the first e-mail was sent. According to many scientists, this was the beginning of a new era – the digital era. Herzog thoroughly analyses that era in his own individual, warm and ironic style.
Sun 1:30 p.m.

"Children in the Age of ADHD"
(dir. Erlend E. Mo, Denmark/ Norway, 2013, 87’)
In the film, we meet three protagonists: Wiktor, Martine and Marino, who all suffer from ADHD. They attend a normal school but go to special classes with a programme of alternative ADHD treatment. It is based on an attempt to find out more about and understand the challenges and opportunities created by the individual nature of ADHD children.
Sun 3:30 p.m.

See you!

Kino Przemian – Pokazy filmowe | Festiwal Przemiany 2016. 2016-09-02 15:00:00 - .
Attending: 127 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

127 ATTENDING

States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy