Sitemap

Chillweek.com

 

Judith Hermann: Počátek veškeré lásky (eng subs)

  • Ke Sklárně 15, Prague, Czech republic
Judith Hermann: Počátek veškeré lásky (eng subs) - Prague
   Last updated 1 july 2017 at 3:02
// FOR ENGLISH SCROLL DOWN

"U pokladny vedle automatu na cigarety pod monitorem, co se na něm střídá předpověď počasí s reklamou na autolakovnu, v pozadí labyrint nákupních regálů, pyramidy z vodních melounů, upoutávky na výrobky a nad tím vším pekelná hudba — tam stál."

Stella se se svým mužem a šestiletou dcerou nastěhovala do nového domu v satelitním městečku na kraji německého maloměsta. Jednoho dne u Stelly zazvoní neznámý muž. Zeptá se, zda má zapnutou televizi, anebo poslouchá hudbu. Rozpozná Bacha. Prsty má žluté od nikotinu. Co je třeba k tomu, aby se spokojený život mladé bohaté rodiny rozložil na prvočinitele? Melancholie, nejasný pocit, že to, co přijde, bude nejspíš zlé anebo ještě horší. Nepolapitelný strach, pro který nemáme jméno a který přesto nakonec určí náš život.

První divadelní nastudování nejnovějšího textu hvězdy současné německé literatury Judith Hermannové.

//

„At the cashier register by a cigarette vending machine below the screen where the weather forecast is being followed by a paint shop commercial, in the background of shopping shelves, pyramids of watermelons, product trailers and above all that an infernal music – there he was staying. “

Stella has moved with her husband and six-year-old daughter to a new house in a satellite town on the edge of a German small town. One day a strange man rings at Stella. He asks, if her television is turned on or whether she is listening to the music. He recognizes Bach. Fingers yellow from nicotine. What is needed to decompose a fulfilled life of a young, rich family into prime numbers? Melancholy, an obscure feeling that what is about to come is most probably going to be evil or even worse. An elusive fear for which we don’t have a name and which despite this fact eventually determines our life.

------

Překlad / Translation: Petr Štědroň
Režie a scéna / Direction and stage: Filip Nuckolls
Kostýmy / Costumes: Lucie Šperlová
Hudba / Music: Ondřej Švandrlík
Dramatizace a dramaturgie / Dramatization and dramaturgy: Matěj Samec
Produkce / Production: Magda Juránková

Hrají / Cast: Anita Krausová, Jakub Gottwald, Diana Toniková, Lucie Domesová, Jan Jankovský / Filip Nuckolls

Vstupné / Tickets:
200 CZK
120 CZK student
Rezervace na / Reservation at www.meetfactory.cz

Judith Hermann: Počátek veškeré lásky (eng subs). 2017-05-28 21:00:00 - MeetFactory.
Attending: 7 (men: 57.14%, women: 42.86%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

Be the first to add your blog post about MeetFactory

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy