Sitemap

Chillweek.com

Jednání Výkonné rady Studentské unie FJFI

  • , ,
Jednání Výkonné rady Studentské unie FJFI -
   The event has not been updated
Program jednání:
0) Schválení zápisu z minulého jednání
1) Aktuální vývoj časopisu Corpus Omne + schválení šefredaktora
2) Přípravy na divadelní představení "Lysistrata" - prodej lístků, catering, personál
3) Příprava a propagace "Běh na 4pi+-epsilon"
4) Všejaderná fúze - tombola, ozvučení, propagace, sponzoři, finanční plán, atd.
5) Aktuální vývoj příprav TCN 2016 - rozpočet, sponzoři, propagace, atd.
6) Schválení termínů jednání VR do konce semestru

Jednání Výkonné rady Studentské unie FJFI. 2016-03-10 20:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy