Sitemap

Chillweek.com

JAK DOBŘE LHÁT? MÉDIA A UMĚNÍ DUŠEVNÍHO ŠERMU

  • , ,
JAK DOBŘE LHÁT? MÉDIA A UMĚNÍ DUŠEVNÍHO ŠERMU -
   The event has not been updated
Po prázdninách pokračujeme v přednáškovém cyklu „Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti“: přednáší Mgr. MARTIN ŠVANTNER, Ph.D. (Fakulta humanitních stuií UK v Praze).
V záplavě nejrůznějších tzv. esoterických příruček toho jak žít, které jsou často naivním zfušováním renesančního hermetismu, v myriádách mediálních sdělení, které nám vysvětlují co je správné a co je nemístné, se jasně ukazuje poslední kompetence tzv. filosofického myšlení, kterou nepřevzaly speciální vědy: kritika užívání jazyka. Sémiotika a teoretická rétorika nabízí některé konceptuální nástroje vhodné k diskvalifikaci zdánlivě přirozených komunikačních systémů. V přednášce si na některé z nich ukážeme.

Mgr. MARTIN ŠVANTNER, Ph.D. vystudoval politologii, filosofii, sémiotiku a filosofickou antropologii v Plzni a v Praze. V současné době působí jako přednášející na katedře sémiotiky na FHS UK, kde se věnuje dějinám sémiotiky, nové rétorice, teorii argumentace a současné kritické teorii, dále působí v Centru pro teorii a dějiny vědy při FF ZČU, kde se zaměřuje zejména na vztah Peircovy sémiotiky a filosofie vědy. Ve volném čase je jazzovým hudebníkem.

JAK DOBŘE LHÁT? MÉDIA A UMĚNÍ DUŠEVNÍHO ŠERMU. 2014-09-16 10:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy