Sitemap

Chillweek.com

Inspirující setkání s matematikou - Prof. Mirko Navara: Co víme na 99 % a co to pro nás znamená? (Jak interpretovat výsledky teorie pravděpodobnosti a statistiky)

  • , ,
Inspirující setkání s matematikou - Prof. Mirko Navara: Co víme na 99 % a co to pro nás znamená? (Jak interpretovat výsledky teorie pravděpodobnosti a statistiky) -
   The event has not been updated
Statistika v posledním století zasáhla do všech vědních oborů i do všedního života. Přesto většina lidí ani netuší, co lze (a co nelze) od statistiky očekávat a jak interpretovat její výsledky. Ukážeme, že k pochopení role statistiky není potřebné studovat vzorečky a podrobnosti metod. Kromě toho se dovíte, že statistické metody pronikly i tam, kde bychom čekali klasické postupy s jasně nenáhodnými výsledky, např. v bankovnictví. Neskrýváme ani nedostatky současné statistiky, které způsobují selhání předpovědí častěji, než to soudobá teorie očekává.

Přednáška se koná v místnosti T2: D3-209.
Podrobnosti naleznete zde: http://oes.fel.cvut.cz/inspmath

Inspirující setkání s matematikou - Prof. Mirko Navara: Co víme na 99 % a co to pro nás znamená? (Jak interpretovat výsledky teorie pravděpodobnosti a statistiky). 2013-12-06 15:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy