Sitemap

Chillweek.com

 

Impromptus - Sasha Waltz & Guests (TANEC PRAHA 2015)

  • , ,
Impromptus - Sasha Waltz & Guests (TANEC PRAHA 2015) -
   The event has not been updated
Festival TANEC PRAHA letos slavnostně zahájí německý taneční soubor Sasha Waltz & Guests se svým představením Impromptus.

Renomovaná choreografka Sasha Waltz se po více než 20 vrací do Prahy a se svou kompanií představí své taneční dílo Impromptus, které založila poprvé zcela na struktuře klasické hudební skladby. Průlom se Sashe Waltz podařil roku 1996 s představením Allee der Kosmonauten a od té doby udává celosvětově tón žánru tanečního divadla.

Impromptus spojuje Schubertovy klavírní skladby s intimní taneční choreografií, v jejímž centru stojí pohyb v tělech a prostoru. Tanec, stejně jako hudba, se pohybují mezi beztížným vanutím a ztrátou rovnováhy. Sasha Waltz se ve své tvorbě zabývá existenciálními otázkami týkajícími se lidského těla, jeho zranitelností a krásou.

Hostování souboru podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Kino Goethe (9.6.): Sasha Waltz. A Portrait. https://www.facebook.com/events/669761803153159/

Více informací: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/ver/cs14184845v.htm

Nejen tuto akci, ale i mnoho dalších evropských kulturních akcí najdete v aplikaci #EUNIC app! Řekněte si o kulturu! Download Android: http://goo.gl/g5DP3T / iOS http://goo.gl/F9VTGo

----

Die deutsche Tanzcompagnie Sasha Waltz & Guests wird Rahmen des Festivals TANEC PRAHA zur feierlichen Eröffnung mit dem Stück Impromptus auftreten.

Die renommierte Choreografin Sasha Waltz kehrt nach über 20 Jahren zurück nach Prag und stellt mit ihrer Company das Stück Impromptus vor, bei dem sie sich das erste Mal in ihrer Arbeit mit klassischer Musik auseinandergesetzt hat. Der Durchbruch gelang Sasha Waltz 1996 mit Allee der Kosmonauten und seitdem setzt sie international neue Maßstäbe im Genre des Tanztheaters.

Impromptus vereint Schuberts Klavierkompositionen mit einer intimen und tänzerischen Choreographie, in deren Mittelpunkt die Bewegung in den Körpern und im Raum steht. Sowohl der Tanz als auch die Musik bewegen sich zwischen schwerelosen Treiben und dem Verlust von Gleichgewicht. Sasha Waltz stellt in ihrer Arbeit die existenziellen Fragen nach der Verwundbarkeit und Schönheit des menschlichen Körpers.

Das Gastspiel wurde durch den Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gefördert.

Nicht nur diese Veranstaltung, aber auch viele andere europäische Kulturveranstaltungen findet ihr in der EUNIC App! Download Android: http://goo.gl/g5DP3T / iOS http://goo.gl/F9VTGo

Impromptus - Sasha Waltz & Guests (TANEC PRAHA 2015). 2015-06-03 21:00:00 - .
Attending: 140 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

140 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy