Sitemap

Chillweek.com

III. doktorandské sympozium v Mikulově

  • , ,
III. doktorandské sympozium v Mikulově -
   The event has not been updated
Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně srdečně zve na III. doktorandské sympozium, které pořádá 24. a 25. října 2014 v Mikulově.

Pozvání patří všem doktorandům různých oborů, kteří se ve svém výzkumu zabývají divadlem či dramatem, a jejich pedagogům. Cílem sympozia je alespoň částečně zmapovat současné tendence v bádání o divadle mladých vědkyň a vědců a vytvořit prostor pro mezioborovou diskuzi.

Přihlášovací fomuláře a oficiální pozvání jsou ke stáhnutí na webových stránkách KDS v sekci aktuality: www.phil.muni.cz/kds

Přihlášky jsou přijímány do 7. 9. 2014. Více informací o způsobu přihlášení naleznete na webových stránkách KDS.

III. doktorandské sympozium v Mikulově. 2014-10-24 01:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy