Sitemap

Chillweek.com

 

Emergency Briefing: Divadlo a svoboda – Evropa ve 21. století

  • , ,
Emergency Briefing: Divadlo a svoboda – Evropa ve 21. století -
   The event has not been updated
=== FOR ENGLISH SCROLL BELOW ===

Měli bychom se obávat o svou svobodu? O kterých zemích máme mluvit, když zmiňujeme bující autoritářské režimy? O jasných – a velmi alarmujících – zásazích do umělecké integrity, která je potažmo integritou občanskou, přijedou debatovat umělci ze států blízkých geograficky i kulturně.

Znepokojivé události posledních dní si vyžádaly tuto narychlo přidanou festivalovou událost – o svobodě je hezké hrát, musíme o ní umět i diskutovat.

Co se děje s nedávno zatčeným Kiriilem Serebrennikovem? Zeptejte se Valerije Pečejkina, dramaturga moskevského centra Gogol a Serebrennikova blízkého spolupracovníka.

Jakým způsobem zasahuje maďarská vládnoucí strana Fidesz proti svým názorovým oponentům? O situaci promluví Dóra Papp, která spolu s Arpádem Schillingem vede skupinu Krétakőr.

Reflexi polských tendencí nabídne polský dramaturg Piotr Gruszczyński.

V angličtině, s českým překladem

❗ VSTUP ZDARMA ❗

---------------------------------------------
EMERGENCY BRIEFING: THEATRE AND FREEDOM – EUROPE IN THE 21ST CENTURY

Should we be afraid of losing our freedom? Which countries should we talk about when discussing the proliferation of authoritarian regimes? The evident – and extremely alarming – interferences with artistic integrity, which is actually synonymous with civil integrity, will be debated by artists from countries related to each other in both geographical and cultural terms.

The disturbing recent course of events has compelled us to add this new item to the festival programme – it’s all well and good to perform plays about freedom, yet we should also be able to discuss it.

What is happening with the incarcerated Russian director Kirill Serebrennikov? Ask Valery Pecheikin, a dramaturge of the Gogol Centre in Moscow and his close associate.

How does Hungary’s governing party Fidesz harass those who dispute its opinions? The issue will be elucidated by Dóra Papp, who together with Arpád Schilling leads the Budapest-based Krétakőr company.

The trends aiming to supress freedom of expression in Poland will be reflected upon by the Polish dramaturge Piotr Gruszczyński.

In English, interpreted into Czech

❗ FREE ENTRY ❗

Emergency Briefing: Divadlo a svoboda – Evropa ve 21. století. 2017-10-07 20:00:00 - .
Attending: 10 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

10 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy