Sitemap

Chillweek.com

 

Duo Montanaro

  • , ,
Duo Montanaro -
   The event has not been updated
SK :

Bude to krásne! Tovabb (Duo Montanaro), otec a syn, akordeón, flauty, drumbľa a husle, šanzóny aj worldmusic.

Známe duo francúzskych hudobníkov Miquèu Montanaro a Baltazar Montanaro-Nagy sa vracia do Bratislavy, aby tu odohralo koncert v našej kaviarni Dobre&Dobré a predstavilo svoj nový album „KI“.

VSTUP VOĽNÝ
rezervácia nutná na našom telefónnom čísle +421 917 227 619
Spoluorganizátorom koncertu je Institut Français de Slovaquie -Francúzsky inštitút na Slovensku.

Pour obtenir de l'information en franchise, cliquez ici: https://institutfrancais.sk/fr/actualites/532/concert-duo-montanaro/

Nový album dua Baltazar Montanaro-Nagy a Miquèu Montanaro je pásmom desiatich rigorózne skomponovaných inštrumentálnych skladieb, ktoré v sebe integrujú pasáže improvizovaných dialógov, spontánne nápady i dobrodružné odbočenia ku všetkým tým diaľavám, ktoré obývajú predstavivosť oboch umelcov. Ki v maďarčine označuje vonkajšok. Ale znamená i „Kto“. Kto sme? Hudbou skúmame samých seba ako i svet okolo nás, jeho spev i jeho krik.

MIQUÈU MONTANARO – flauty, galoubet tambourin, drumbľa, fujara, dvojnica.

Miquèu Montanaro je francúzsky skladateľ a multinštumentalista, ktorý má na svojom konte už 35 albumov. Jeho hlavným nástrojom je tzv. „galoubet tambourin“ (tradičný nástroj z jeho rodného Provensálska, ktorý sa skladá z dua flauta-bubon). Vo svojej tvorbe sa snaží inovovať žáner tradičnej hudby, aby ho vymanil z čisto fokloristických okovov.
Spolupracoval s mnohými umelcami rozvíjajúc sa pritom v rôznych hudobných žánroch: hudobná improvizácia (Barre Philips, Alan Vitous, Serge Pesce, Fabrice Gaudé), worldmusic (Carlo Rizzo, Keyvan Chemirani, Fouad Didi), šansón (Arthur H, Georges Moustaki, Sylvie Berger), nová tradičná hudba (Laurence Bourdin, Pierre-Laurent Bartolino, Baltazar Montanaro-Nagy, Estelle Amsellem), komorná hudba (Quatuor Talich, OCTV).
Skladá takisto hudbu k divadelným hrám, k filmom (dokumentárnym i hraným), k choreografiám a venuje sa i multižánrovým kreáciám kombinujúcim hudbu, tanec, výtvarné umenie a video.

BALTAZAR MONTANARO – husle a barytónové husle.

Baltazar Montanaro – Nagy hrá na husle od svojich deviatich rokov. Štyri roky študoval vážnu hudbu a paralelne k tomu navštevoval kurz tradičnej hudby vedený Patriceom Gabetom zo skupiny Aksak. Bol to však Pierre Besozzi, ktorý mu vštepil vášeň pre tento nástroj a umožnil mu tak stať sa profesionálnym hudobníkom.
Baltazar Montanaro – Nagy hrá na husle, aby mohol byť čo najbližšie publiku a odovzdať mu v najpriezračnejšej možnej podobe emóciu, ktorú práve prežíva. Svoje vystúpenia stavia ako maliar nanáša na svoje plátno rôzne motívy ktoré na ňom zaujímajú miesto bohaté na výraz. V originálnych zvukoch hľadá inšpiráciu a pohyb, pomáhajúc si pritom technikou ako výskumným nástrojom, nadsadujúc pritom svoje klasické základy, aby im vnútil vlastnú a novú dušu.
Repertoár a hra Baltazara Montanara-Nagyho sa inšpirujú jeho maďarskými koreňmi omrvinkami tradičných melódií a hudobnými technikami vlastnými stredoeurópskemu priestoru.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

FR :

Le duo musical français Miquèu Montanaro et Baltazar Montanaro-Nagy retourne à Bratislava pour donner un concert au café Dobre & Dobré et présenter son nouveau album intitulé « KI ».

Jeudi 14 septembre 2017 à 19h, Café Dobre & Dobré, Nedbalova 13, Bratislava

ENTRÉE LIBRE

DUO MONTANARO – KI –

La nouvelle exploration de Baltazar Montanaro-Nagy et Miquèu Montanaro est une suite de dix pièces instrumentales rigoureusement écrites, intégrant des plages de dialogues improvisés, des inventions spontanées et des digressions aventureuses sur tous ces lointains qui peuplent leur imaginaire. Ki en hongrois désigne l’extérieur. Mais c’est aussi : Qui. Qui sommes-nous ? Nous nous interrogeons musicalement sur nous-mêmes et nous questionnons le monde qui nous entoure, son chant et ses cris.

MIQUÈU MONTANARO – flûtes, galoubet tambourin, guimbarde, fuljara, dvojnica

Miquèu Montanaro est un compositeur et musicien multi instrumentiste, avec 35 albums à son actif. Son instrument principal est le galoubet tambourin (instrument traditionnel provençal composé d’un duo flûte-tambourin). Sa pratique tend à renouveler le genre pratiqué traditionnellement, au-delà du carcan folklorique.

Il multiplie les collaborations tout en évoluant dans différents genres musicaux : musiques improvisées (Barre Philips, Alan Vitous, Serge Pesce, Fabrice Gaudé), musiques du monde (Carlo Rizzo, Keyvan Chemirani, Fouad Didi), chanson (Arthur H, Georges Moustaki, Sylvie Berger), nouvelles musiques traditionnelles (Laurence Bourdin, Pierre-Laurent Bartolino, Baltazar Montanaro-Nagy, Estelle Amsellem), musique de chambre (Quatuor Talich, OCTV).

Il compose également des musiques pour des pièces de théâtre, des films (documentaires, fictions), des chorégraphies, et dirige plusieurs créations pluridisciplinaires (musique, danse, art plastiques, vidéo)

BALTAZAR MONTANARO – violon et violon baryton

Baltazar Montanaro – Nagy a débuté le violon à neuf ans, puis suivi durant quatre ans des études classiques et parallèlement des cours de musique « trad » donnés par Patrice Gabet (du groupe Aksak). C’est ensuite Pierre Besozzi qui lui transmettra sa passion pour l’instrument et qui lui permettra de devenir musicien professionnel.

Baltazar Montanaro – Nagy joue du violon pour être à proximité du public et lui livrer l’émotion le plus transparente possible de ce qu’il détient dans l’instant. Il construit ses prestations comme une toile sur laquelle les différents motifs trouvent une place forte en expression. Il cherche le souffle et le mouvement dans des sons originaux, se servant de la technique comme outil de recherche, exagérant ses bases classiques pour leur donner une âme propre et nouvelle.

Son répertoire et son jeu s’inspirent de ses origines hongroises par des bribes de mélodies traditionnelles et de techniques propres à l’Europe Centrale.

05/09/2017 à 16h07 | mis à jour le 07/09/2017 à 09h44

Duo Montanaro. 2017-09-14 20:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy