Sitemap

Chillweek.com

Dramatička Elfriede Jelinek - intenzivní seminář

  • , ,
Dramatička Elfriede Jelinek - intenzivní seminář -
   The event has not been updated
Dramatička Elfriede Jelinek - feministické a politické aspekty její tvorby.

Intenzivní seminář Katedry divadelních studií, FF MU
Brno, Gorkého 7, budova G, učebna G 01

Přednáška se bude soustředit na feministické a politické aspekty tvorby Jelinek v rámci celkového kontextu jejího díla, témata jejích her a způsob jejich zpracování, specifičnosti jazyka, zrání dramatické formy od dialogických her k tzv. postdramatickému textu. koncepci neiluzivního divadla, kde na sebe narážejí nikoliv psychologicky prokomponované postavy, ale jazykové plochy. Podíváme se také na inscenační praxi a její nástrahy. Dotkneme se i vlivu Jelinek na české autorky a autory.

Mgr. Barbora Schnelle Ph.D. studovala divadelní vědu a estetiku v Brně, Berlíně a Vídni a promovala na Ústavu divadelní vědy Masarykovy univerzity v Brně svou prací o divadelních hrách Elfriede Jelinek (vyšlo knižně jako Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu, Brno: Větrné mlýny, 2006). Od roku 2001 žije v Berlíně a pracuje jako svobodná divadelní kritička (především pro časopis Svět a divadlo), novinářka, kulturní manažerka a překladatelka (překládá aktuální německou dramatiku do češtiny, zejména hry Elfriede Jelinek).

POZOR: kurz je možné absolvovat celý i s ukončením za 2 kredity. Pokud v tuto chvíli nejste v předmětu zapsaní, můžete být zapsáni pomocí dodatečného zápisu, který zařídí vyučující. Samozřejmě je ale možné navštěvovat kurz i bz zápisu v ISu.

Dramatička Elfriede Jelinek - intenzivní seminář. 2017-04-10 16:50:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy