Sitemap

Chillweek.com

Co je chemické inženýrství, k čemu jsou fraktály a proč se chemické reaktory mohou chovat chaoticky? (přednáška)

  • , ,
Co je chemické inženýrství, k čemu jsou fraktály a proč se chemické reaktory mohou chovat chaoticky? (přednáška) -
   The event has not been updated
V úvodu přednášky prof. Jiřího Drahoše, DrSc., předsedy Akademie věd ČR, je vysvětlen smysl oboru chemické inženýrství a na příkladu pálení slivovice je ilustrován koncept tzv. základních procesů, tedy procesů se stejnou fyzikálně chemickou podstatou. Hlavní část přednášky je věnována vícefázovým reaktorům, zahrnujícím plynnou, kapalnou, případně i pevnou fázi, jakožto základnímu „výrobnímu“ prostředku v chemickém průmyslu. K popisu složitého chování vícefázových systémů lze využít jak principů fraktální geometrie, tak i podivných atraktorů vystihujících chaotické chování nelineárních systémů.

Co je chemické inženýrství, k čemu jsou fraktály a proč se chemické reaktory mohou chovat chaoticky? (přednáška). 2015-09-09 19:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy