Sitemap

Chillweek.com

#chicagoGirl

  • , ,
#chicagoGirl -
   The event has not been updated
"Devatenáctiletá Ala´a Basatneh by měla mít běžné starosti jako její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, hudbu… Jenže na nic z toho studentka z Chicaga nemá čas – prostřednictvím svého notebooku totiž organizuje revoluci v Sýrii."

"Film sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních sítí, který se stal zásadním hybatelem vlny arabského jara."

Přijďte k nám ve čtvrtek 15. ledna zhlédnout další z dokumentů festivalu Jeden svět, který pro vás promítáme v rámci projektu "Promítej i ty!"

#chicagoGirl. 2015-01-15 19:30:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy