Sitemap

Chillweek.com

Česko německé kulturní jaro 2017

  • , ,
Česko německé kulturní jaro 2017 -
   The event has not been updated
Česko německé kulturní jaro. Program:

???? 10:00 ???? ČOJČ KUMPANIE pro školy
???? 11:00 ???? ČOJČ KUMPANIE pro školy
???? 18:30 ???? ČOJČ KUMPANIE STAMMTISCH pro veřejnost

???? Galerie evropského domu, videosál RK/NK SVK PK

Čojč kumpanie přichází! Die čojč kumpanie kommt!

Jedná se o českoněmecké představení.
Oslava jídla, jazyka, divadla a spolupráce!
Představení v rámci Česko německého kulturního jara zahrnují interaktivní prvky, které podněcují ke komunikaci. Mimoto používáme jazyk čojč, abychom ukázali, že nejde ani tak o gramatiku a správnou výslovnost, jako o setkávání – a každý jej tedy může využít kdykoli pro sebe.
Konzumovat se však nebude jen „kultura“, nýbrž také jídlo a pití..
Hrát se bude v jazyce „čojč“ (směs češtiny a němčiny), nonverbálně nebo s hudebním podkresem. Herečky a herci budou mladiství a mladí dospělí z Česka a Bavorska.
Repertoár bude obsahovat jednak drobné scénky „ke zhlédnutí“, jednak „divadelní intervence“: interaktivní impulzy k setkávání a komunikaci všech přítomných.

???? Cyklus filmů v němčině s českými titulky:

???? 25.4. 18:00 Der ganz grosse Traum
???? 2.5. 18:00 Kebab Connection
???? 9.5. 18:00 Das fliegende Klassenzimmer
???? 16.5. 18:00 Almanya
???? 23.5. 18:00 Ein Geschenk der Götter

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Kulturní jaro 2017
Goethe-Institut Prag

Česko německé kulturní jaro 2017. 2017-04-24 11:00:00 - .
Attending: 11 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

11 ATTENDING

States
Contact | Copyright | Terms of Service | Privacy Policy