Sitemap

Chillweek.com

 

13 aforismů / ALTA in Progress

  • , ,
13 aforismů / ALTA in Progress -
   The event has not been updated
V roce 2015 jsme shlédli retrospektivní výstavu Milana Grygara Vizuální a akustické v Galerii hlavního města Prahy a na základě silného zážitku jsme se rozhodli vytvořit představení, které by čerpalo z jeho akustických kreseb a půdorysných partitur a transformovalo by Grygarovy principy do jazyka kompozice těla, zvuku a světla. Třinácti krátkými intervencemi tak vzdáváme hold mistrovi, který letos oslaví devadesáté narozeniny. Vstup na základě registrace e-mailem (alena.ochrymcukova.lgs@gmail.com) zdarma!

AKUSTICKÁ KRESBA je strukturovaná kresba v čase, v kontrastu ticha a zvuku, plochy a prostoru Je činností, která osciluje mezi pevným a nepevným, stálým a nestálým.

ZVUK je záznam časové posloupnosti vzniku díla, průběhovým činitelem kresby, hlasitým čtením kresby.

SVĚTLO je pohybovým jevem. Pozorování je stavem světla.

TICHO je výchozím prostorem zvuku, prostorem času, ČAS je prostorem trvání, trvání je prostorem nekonečna, NEKONEČNO je prostorem představy.

Milan Grygar (aforismy), Milan Grygar (Gema Art, 2009)

Zvuk: George Cremaschi, Petr Vrba
Pohyb: Jana Novorytová, Kateřina Dietzová
Světlo: Tomáš Morávek
Kostýmy: Marie Gourdain
Produkce: Jana Novorytová, Alena Ochrymčuková
za podporu děkujeme: Ministerstvo Kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, Studiu ALTA, SE.S.TA., CreWcollective, asociace MLOK a velký dík panu Milanu Grygarovi

13 aforismů / ALTA in Progress. 2016-10-16 22:00:00 - .
Attending: 7 (men: 100%, women: 0%)
View this event on Facebook!  Click here
ATTENDING:

Event participants

7 ATTENDING

Be the first to add your blog post about

Add your blog post
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy