Sitemap

Chillweek.com

 
Copernicus Center - Chicago

Copernicus Center

Copernicus Center 5216 W.Lawrence Ave Chicago, IL 60630 www.copernicuscenter.org

5216 W. Lawrence Ave., ,
773-777-8898
CopernicusCenter
http://copernicuscenter.org

The average proportion of

36%

WOMEN

64%

MEN

Be the first to add your blog post about Copernicus Center

Add your blog post
Copernicus Center @Chicago
The Copernicus Foundation was chartered as a not-for-profit organization in July 1971 to serve the metropolitan Chicago area as a major civic,cultural, educational, recreational and entertainment resource. Chicago turned to the Foundation with a request that a statue of Nicolaus Copernicus, world-renowned Polish scientist and the Father of Modern Astronomy, be erected to commemorate the 500th anniversary of Copernicus' birth. Copernicus is credited with "stopping the sun and starting the planets in motion in the minds of man." This project became the first mission of the Foundation. Through solicitations from individuals, corporations, and other organizations, the Copernicus Foundation raised over $300,000 and the statue was dedicated in 1973, at no cost to the city, in front of the Adler Planetarium (later designated Solidarity Drive). This monument to Copernicus was erected for the benefit of all of the citizens of the greater “Chicago Metropolitan” area and the millions of tourists who visit the Planetarium each year. In 1977, the search began for a permanent site to house the Polish Cultural Center in Chicago. In 1979, groundbreaking ceremonies took place at the old Gateway Theater Building located near Milwaukee and Lawrence avenues. Because the Gateway Theater historically was the first movie theater in Chicago built exclusively for the "talkies," the Foundation decided to preserve the theater itself while remodeling around it, dividing the original 40-foot entry lobby and constructing three floors of office, meeting rooms and classroom space for the Cultural Center. This first stage was completed in 1981. Foundation programs began in 1982 and have expanded ever since. The theater became a part of the cultural center in 1985 when the tenant, Plitt Theatres, vacated the premises. Since then, the theater has been cleaned, a thrust stage has been built, and the theater has been utilized for a wide variety of programs, not only Polish in nature, but also those of other ethnic groups which do not have their own facilities, e.g. East Indian, Spanish, Korean, Philippine, etc., as well as the American community. Films, musical concerts, plays, athletic competitions, seminars, dance recitals, children's plays,to choir performances, competitions, the annual Polish Film Festival, Candidates' Nights, are just some of the many programs presented in the theater. As knowledge of the existence of the theater grew, so did its usage and programs. The theater is now in use an average of 48 weeks per year, with the heaviest usage during the weekends. The programs have become more sophisticated in nature and serve many more people. The theater seats 2000. In 1985, "Solidarity Tower," with its matching facade, was erected atop the building. The exterior of the building was modified to resemble the historic Royal Castle in Warsaw, Poland. The tower is a scale replica of the clock tower adorning the castle - it can be seen from the Kennedy Expressway. The money was raised again through the generosity of individuals and corporations that recognized the significance to the community of this symbol of the struggle for freedom in an oppressed country. Since 1979, the Copernicus Foundation annually fulfills its mission for education and entertainment in another way, by sponsoring the annual "TASTE OF POLONIA" outdoor festival. During the festival there is a wide variety of live entertainment, food vendors serving the best of Polish cuisine, games of skill and chance, performances by ethnic dancers and musical groups, original arts and crafts, handiwork, imported items, as well as exhibits familiarizing festival goers with many aspects of Polish customs, culture, traditions and language. Many languages are heard on the grounds because "Taste" has become one of the most popular ethnic fests in Chicago, drawing crowds well over 30,000 during its four day span. In 1992, President George Bush visited the festival during his stopover in Chicago, which earned the festival publicity not only on local, but also national and international news. All programs hosted by the Copernicus Foundation are open to everyone, regardless of ethnic origin, race or religious background. Among annual activities sponsored by the Foundation are: art fairs, special exhibits (Chicago Portraits in conjunction with the City of Chicago Department of Cultural Affairs; 50th Anniversary of the 1944 Warsaw Uprising in conjunction with the Sister Cities Program); annual health fair (in English, Polish and Spanish); free adult ESL (English as a Second Language) classes; citizenship classes; Annual Law Fair; various seminars of topics of interest to the community. The long-range plans of the Foundation, always mindful of its mission to serve the greater Chicagoland area, ensure that these services will continue well into the 21st century. A boost to the vitality of the Northwest Chicago neighborhood, the Copernicus Cultural and Civic Center is a monument to the Polish American community and its desire to retain its rich heritage while serving the City of Chicago at large. Fundacja Kopernikowska została zarejestrowana jako niedochodowa organizacja charytatywna „non-profit” w lipcu 1971 roku, aby służyć metropolii chicagowskiej jako główne źródło kultury, edukacji, rekreacji i rozrywki. Władze miasta Chicago zwróciły się do Fundacji z prośbą o wzniesienie pomnika Mikołaja Kopernika, światowej sławy polskiego naukowca i ojca nowożytnej astronomii, aby upamiętnić 500-setną rocznicę Jego urodzin. Kopernik jest powszechnie uważany za tego, który „wstrzymał słońce i ruszył ziemię”. Projekt ten stał się pierwszą misją Fundacji. Poprzez zbiórkę funduszy od osób fizycznych, firm i innych organizacji, Fundacja Kopernikowska zebrała ponad trzysta tysięcy dolarów i w 1973, bez żadnego udziału finansowego miasta, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika przed Planetarium Adlera (w miejscu zwanym później Aleją Solidarności). Pomnik Kopernika wzniesiono z myślą o mieszkańcach metropolii Chicagowskiej oraz milionach turystów, którzy odwiedzają Planetarium każdego roku. W roku 1977 rozpoczęto poszukiwania stałego miejsca na siedzibę Polskiego Centrum Kulturalnego w Chicago. W 1979 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum w budynku starego Teatru Getaway, położonego w pobliżu skrzyżowania ulic Lawrence i Milwaukee. Ponieważ Gateway Theater był pierwszym w historii Chicago kinem dostosowanym wyłącznie do pokazów filmu dźwiękowego, Fundacja postanowiła zachować jego historyczny charakter. Oryginalne liczące 40 stopy wysokości wejście i hol podzielono na trzy piętra, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wykładowe. Pierwszy etap rozbudowy został zakończony w roku 1981. Działalność Fundacji rozpoczęła się w roku 1982 i rozwija się do tej pory. Sala teatralna stała się częścią centrum kulturalnego, w 1985, kiedy najemca Plitt Teatry zwolnił wynajmowane pomieszczenia. Od tamtej pory teatr został odnowiony, zbudowano scenę główną i jest wykorzystany do różnych imprez, nie tylko przez Polaków, lecz także przez inne grupy etniczne, nieposiadające własnych placówek kulturalnych, np. Hindusów, Latynosów, Koreańczyków, Filipińczyków itp., a także przez społeczność amerykańską. Filmy, koncerty muzyczne, sztuki teatralne, zawody sportowe, seminaria, konkursy tańca towarzyskiego, spektakle dziecięce, występy chórów, konkursy, doroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, wiece kandydackie, to tylko niektóre z wielu imprez odbywających się w teatrze. Wraz ze wzrostem popularności spektakli prezentowanych w teatrze, wzrosła wiedza o jego istnieniu. Obecnie teatr jest wynajęty przez około 48 tygodni w roku, najczęściej podczas weekendów. Poziom imprez jest coraz wyższy oraz służy coraz szerszej rzeszy publiczności. Sala teatralna może pomieścić 2.000 widzów. W roku 1985, dobudowano „Wieżę Solidarności” i całą fasadę zmieniono tak, aby budynek przypominał historyczny Zamek Królewski w Warszawie. Wieża jest repliką wieży zegarowej, ozdabiającej zamek – i jest widoczna z autostrady Kennedy’ego. Pieniądze na ten cel zostały zebrane ponownie dzięki hojności osób fizycznych i firm, które dostrzegły znaczenie tego symbolu walki o wolność uciśnionego kraju Od roku 1979, Fundacja Kopernikowska realizuje swoją misję popularyzowania wiedzy i rozrywki poprzez doroczną organizację festiwali na wolnym powietrzu „Taste of Polonia”. Festiwal zapewnia szeroki wybór rozrywek, restauratorzy serwują najlepsze przysmaki kuchni polskiej, dostępne są gry i zabawy zręcznościowe, występy tancerzy i etnicznych grup muzycznych, oryginalne dzieła sztuki i rzemiosła, przedmioty wykonane ręcznie, importowane, jak również ekspozycje mające na celu zapoznanie gości odwiedzających festiwale z kulturą, tradycją i językiem polskim. Na festiwalu słyszy się wiele języków, ponieważ „Taste of Polonia” stał się jednym z najbardziej popularnych etnicznych imprez w Chicago. W ciągu czterech dni trwania festiwalu, tłumy odwiedzających liczą ponad 30.000 osób. W roku 1992, prezydent George Bush podczas swego pobytu w Chicago odwiedził festiwal, dzięki czemu było o nim głośno nie tylko w wiadomościach lokalnych, ale także krajowych i międzynarodowych. Wszystkie programy oferowane przez Fundację Kopernikowską są otwarte dla każdego, bez względu na pochodzenie etniczne, rasę lub wyznanie religijne. Wśród corocznych imprez sponsorowanych przez Fundację można wymienić: targi sztuki, wystawy specjalne (Portrety Chicago organizowane przy współpracy z Wydziałem Kultury Chicago, 50-ta rocznica Powstania Warszawskiego z roku 1944, realizowana przy współpracy z Programem Miasta Siostrzane), coroczne targi zdrowia (w języku angielskim, polskim i hiszpańskim); bezpłatne kursy języka angielskiego dla dorosłych ESL (język angielski jako drugi język); przygotowanie do egzaminu na obywatelstwo amerykańskie, coroczne Targi Prawnicze „Law Fair” oraz różne seminaria na tematy będące przedmiotem zainteresowania społeczności polskiej. Dalekosiężne plany Fundacji mają na celu spełnienie misji służenia metropolii chicagowskiej i zakładają, że programy te będą kontynuowane również w dwudziestym pierwszym wieku. Wkład we wzrost sił witalnych mieszkańców Północno-Zachodniego okręgu Chicago, wniesiony przez Fundację Kopernikowską i Centrum Kulturalne jest pomnikiem polsko-amerykańskiej społeczności oraz wyraża pragnienie zachowania jej bogatego dziedzictwa, służąc przy tym całemu miastu Chicago.
States  |  Feedback
Copyright | Terms of Service | Privacy Policy